Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 
   
 
 
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
Arata alte articole din aceeasi categorie
Laicatul Ortodox sprijină Sinodul pentru judecarea IPS Nicolae si a PS Sofronie

25 de Asociaţii ale Laicatului Ortodox Romin au alcătuit un memoriu privind tulburările pe care Mitropolitul Nicolae Corneanu şi Episcopul Sofronie Drincec le-au provocat, in ultima vreme, in viaţa Bisericii Ortodoxe Romine. Acest memoriu a fost depus astăzi, 2 iulie 2008, la cancelaria Sfintului Sinod al BOR. Semnatarii apreciază că actele celor doi ierarhi romini sunt susţinute de alte confesiuni şi chiar de cei care sistematic s-au manifestat polemic şi batjocoritor la adresa Bisericii, deoarece gesturile episcopilor amintiţi pot provoca dezbinări in cadrul Ortodoxiei, atit la nivelul intern al BOR, cit şi la nivelul relaţiilor acesteia cu celelalte Bisericii Ortodoxe. Actele celor doi ierarhi romini sunt puse in legătură cu strategiile prin care comuniştii urmăreau destabilizarea Bisericii. Nu intimplător, se arată in memoriu, Nicolae al Banatului este un fost agent comunist strecurat in Biserică, un om care şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii subminării activităţii BOR. De asemenea, din memoriu rezultă că la această oră se desfăşoară o susţinută campanie de intimidare a ierarhilor BOR pentru a nu-i caterisi pe cei doi ierarhi aflaţi in culpă, campanie in care romano-catolicii şi greco-catolicii joacă un rol principal. Avind in vedere toate acestea, Asociaţiile Laicatului Ortodox Romin consideră intruziunea catolicilor in treburile interne ale Bisericii Ortodoxe Romine venită, in scopul realizării prin forţă a unei uniri sacramentale, prin eludarea dialogului teologic, un mijloc necinstit şi nepermis la nivelul la care a ajuns dialogul ecumenic in zilele noastre. Semnatari memoriului afirmă că, in cazul in care constată că strategiile de intimidare au impiedicat Sfintul Sinod al BOR să aplice canoanele Bisericii in judecarea celor doi ierarhi aflaţi in dublă culpă - teologică şi disciplinară -, vor "cere cu stăruinţă tuturor Bisericilor Ortodoxe să intrerupă dialogul cu Biserica Romano-Catolică, pină cind aceasta nu va renunţa la mişcările din culise, susţinute de servicii şi societăţi secrete, la mijloacele de corupere sau intimidare a ierarhilor ortodocşi".

Pină la momentul de faţă mai multe zeci de minăstiri şi parohii şi-au manifestat dorinţa de a sprijini Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romine in păzirea invăţăturii de credinţă a Bisericii prin semnarea acestui memoriu.

  Sinaxar  
   
Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Cruce
 
 

Explore website in a language of your choice:

©2008 Biserica Ortodoxa Romana "Sfanta Cruce".
Site realizat ca sponsorizare de catre Logic Industry - Web Design for Business
 
 
Open DC Holy Cross Romanian Festival ×